FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.

142,52 € 121,14 € 121.14 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.
142,52 € 121,14 € 121.14 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20

88,26 € 75,02 € 75.02 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20
88,26 € 75,02 € 75.02 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15

54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15
54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm

54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm
54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10

30,26 € 25,72 € 25.72 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10
30,26 € 25,72 € 25.72 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm

30,30 € 25,76 € 25.76 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm
30,30 € 25,76 € 25.76 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05

25,96 € 22,07 € 22.07 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05
25,96 € 22,07 € 22.07 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.

142,52 € 121,14 € 121.14 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.
142,52 € 121,14 € 121.14 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20

88,26 € 75,02 € 75.02 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20
88,26 € 75,02 € 75.02 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15

54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15
54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm

54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm
54,12 € 46,00 € 46.0 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10

30,26 € 25,72 € 25.72 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10
30,26 € 25,72 € 25.72 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm

30,30 € 25,76 € 25.76 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm
30,30 € 25,76 € 25.76 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05

25,96 € 22,07 € 22.07 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05
25,96 € 22,07 € 22.07 EUR