FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.

152,49 € 129,62 € 129.62 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.
152,49 € 129,62 € 129.62 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20

92,44 € 78,58 € 78.58 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20
92,44 € 78,58 € 78.58 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15

57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15
57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm

57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm
57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10

32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10
32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm

32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm
32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05

27,79 € 23,62 € 23.62 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05
27,79 € 23,62 € 23.62 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.

152,49 € 129,62 € 129.62 EUR

FRESA RUKO AVELL.90º 20-25mm.
152,49 € 129,62 € 129.62 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20

92,44 € 78,58 € 78.58 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 15/20
92,44 € 78,58 € 78.58 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15

57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 10/15
57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm

57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

FRESA RUKO AVELLAN.90º 10-15mm
57,89 € 49,21 € 49.21 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10

32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 05/10
32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm

32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

FRESA RUKO AVELLAN. 90º 5-10mm
32,38 € 27,53 € 27.53 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05

27,79 € 23,62 € 23.62 EUR

AVELLANADOR RUKO 5% COBALTO 02/05
27,79 € 23,62 € 23.62 EUR